Tag: Cultuurbeleid

 • Na de bezuinigingen – De Schouwburgen

  Na de bezuinigingen – De Schouwburgen

  Hoe staat de cultuursector er na de bezuinigingen voor? In april adviseert de Raad voor Cultuur over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid na 2017. In Trouw een serie met vier knelpunten. Vandaag: de schouwburgen. En toen zat Gorinchem zonder theater. De gemeente bezuinigde op de subsidie en De Nieuwe Doelen had onvoldoende geld om de…

 • ‘Een theater voor halve dwazen’ – Christopher Balme en Johan Simons over theater in crisis

  Een theatermaker en een theaterwetenschapper hielden een keynote-speech bij het jubileum van de Amsterdamse vakgroep theaterwetenschap. Vanuit hun verschillende perspectieven sneden Johan Simons en Christopher Balme een gelijkaardig thema aan: de wisselwerking tussen een veranderende samenleving en de structuren waarbinnen theatermakers en theaterwetenschappers werken. Het zijn stadsgenoten, theaterregisseur Johan Simons en theaterwetenschapper Christopher Balme. Beiden…

 • De blinde vlek voor het kleine – over het gevaar van instellingenbeleid

  De blinde vlek voor het kleine – over het gevaar van instellingenbeleid

  Leiden, Stad van Ontdekkingen, Stad van Kunst en Kennis. Het was Caroline Gehrels, Berenschotadviseur en later cultuurwethouder in Amsterdam die met die slogans op de proppen kwam. Die slogans nam Leiden afgelopen jaren behoorlijk serieus. Er werd geïnvesteerd in het oplossen van diverse knelpunten en er kwam meer ruimte voor culturele initiatieven, die deels gefinancierd…

 • Niet tellen, maar wegen – Interview Claartje Bunnik

  Niet tellen, maar wegen heet het boekje dat Claartje Bunnik in 2011 schreef met Edwin van Huis. De auteurs stelden daarin dat het kwantitatief meten van de resultaten van culturele instellingen niet het beste beeld geeft van wat een culturele instelling doet. Veel is er nog niet veranderd, zegt Claartje Bunnik. De cultuursector staat teveel…

 • Tijd om politieke vrienden te maken – Lobbyen in de cultuursector

  Na de landelijke verkiezingen van vorig jaar dienen nu de gemeenteraadsverkiezingen zich alweer aan. Voor de cultuursector is het zaak de banden met de politiek aan te halen en nu te beginnen met lobbyen.  ‘De nieuwe campagne begint op de dag na de verkiezingen,’ is een door campagneleiders veel geuite slogan. Die wijsheid zouden niet…

 • Nederland na de bijl – analyse voor Rekto:Verso

  Op 1 januari ging in Nederland het nieuwe cultuurstelsel in, waarmee het neoliberale kabinet Rutte-I de Nederlandse cultuur ondernemender en sterker wou maken. Is dat gelukt? In het nieuwe kunstenlandschap vallen vooral de inconsistenties en de kale plekken op. Niet zozeer de heftige bezuinigingen, maar vooral het gebrek aan coherent beleid blijkt nefast. Dit artikel…

 • Lessen uit Utrecht – Tussen maatschappelijke taken en ondernemerschap

  De Utrechtse Spelen staat weer op de rails en dat is verrassend, aangezien het gezelschap aan het begin van dit seizoen nog aan de rand van een faillissement stond. De affaire roept de sector en de politiek op nog eens met een scherp oog te kijken naar de invulling van het ondernemerschap van gesubsidieerde instellingen…

 • De podiumkunsten in 2013 – Analyse voor Kunsten 92

  Dit artikel schreef ik samen met Simon van den Berg voor een overzicht van het culturele veld na 2013 van Kunsten ’92. Die complete analyse is hier te vinden. Een divers en toegankelijk podiumkunstenaanbod, goed gespreid over het land. Dat was altijd de reden waarom overheden de podiumkunsten subsidieerden. En nog steeds. Ondanks de forse bezuinigingen…

 • “Het wordt wel heel povertjes” – Het theaterlandschap na 2013

  Dit artikel verscheen eerder in Dagblad Trouw Eindelijk is er duidelijkheid. Nadat de Raad voor Cultuur staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) eind mei adviseerde over de zogeheten basisinfrastructuur en daarmee over de grote stadstheatergezelschappen, zoals het Nationale Toneel en Toneelgroep Amsterdam, maakte afgelopen woensdag het Fonds Podiumkunsten bekend welke kleinere theatergezelschappen en festivals het na 2013…

 • Adviseren binnen kromme kaders – over advies Raad voor Cultuur

  Het lijkt alweer lang geleden, maar in juni 2007 kwam toenmalig minister Ronald Plasterk met zijn hoofdlijnennotitie Kunst van leven. Daarin bepleitte hij dat er meer gebruik moest worden gemaakt van het cultureel talent dat Nederland rijk was en dat dat talent het publiek beter moest bereiken. Daartoe zette de minister in overleg met andere…