Tag: Greg Nottrot

  • Een theatrale oudejaars – reportage Ouds en Nieuws

    Een theatrale oudejaars – reportage Ouds en Nieuws

    Kleine crisis op de toneelvloer. De tekst die toneelschrijvers Daan Windhorst en Oscar Kocken hadden geschreven, blijkt niet goed in het grote geheel van de voorstelling te passen. Dus moet hun werk óf worden herschreven óf ze moeten met iets nieuws komen. Maar wel snel, want de eerste try-out is over een paar uur. Terwijl…

  • Reconstructie De Utrechtse Spelen – De TM-versie

    Dat is het lot van de journalist. Op het moment dat bij TM de laatste hand werd gelegd aan een reconstructie van de gebeurtenissen bij De Utrechtse Spelen publiceerde NRC een eigen reconstructie, waarmee plaatsing in TM niet zoveel zin meer had. Om het werk niet helemaal verloren te gaan, dan toch online: De reconstructie…