Tag: politiek

  • Tijd om politieke vrienden te maken – Lobbyen in de cultuursector

    Na de landelijke verkiezingen van vorig jaar dienen nu de gemeenteraadsverkiezingen zich alweer aan. Voor de cultuursector is het zaak de banden met de politiek aan te halen en nu te beginnen met lobbyen.  ‘De nieuwe campagne begint op de dag na de verkiezingen,’ is een door campagneleiders veel geuite slogan. Die wijsheid zouden niet…