Tag: Richard Florida

  • Een ger met een hekje – essay Kunsten ’92

    Het leek zo’n goed idee om mee te praten in het economische discours als het ging om cultuur. Maar is daarmee niet ook een woordenschat verloren gegaan om mensen aan te spreken op hun burgerschap, in plaats van op hun consument-zijn? Kunnen we nog wel als burger over kunst praten? Gerard Marlet was een geschenk…