Tag: Hannah Hoekstra

  • Recensie De revisor – Het Nationale Toneel

    Recensie De revisor – Het Nationale Toneel

    Dat geld en macht niet het beste bij mensen naar boven halen, mag een cliché heten. Een tijdloos cliché ook, want elk tijdsgewricht kent komisch toneelrepertoire over zelfzuchtige, volgevreten types die door eigen schuld onderuit gaan. Dat repertoire vervult in die zin de rol die carnaval ook heeft: de burger kan eventjes kritiek leveren op…