Tag: De stille kracht

  • Recensie De dingen die voorbijgaan – TA / Toneelhuis

    Recensie De dingen die voorbijgaan – TA / Toneelhuis

    Lot heeft niet zoveel met oude mensen. Wegkwijnende wezens zijn het in een te grote jas, zegt hij. Maar veel eerder nog symboliseren ze voor hem de aftakeling die hem nog te wachten staat. Met als gevolg dat zijn leven niet veel anders voorstelt dan apathisch wachten op de dood. Ook zijn grootmoeder wacht op…

  • Recensie De stille kracht – Toneelgroep Amsterdam (lange versie)

    Recensie De stille kracht – Toneelgroep Amsterdam (lange versie)

    Ergens halverwege de voorstelling ‘De stille kracht’ van Toneelgroep Amsterdam barst de Nederlandse ambtenaarsvrouw Eva (Maria Kraakman) in snikken uit. Ze verdraagt Indië niet langer: de kakkerlakken slopen de piano, er zitten vochtvlekken in haar zijden jurk en haar mooiste blouse valt in de tropen uit elkaar. Waarom, zucht ze, slepen we toch al die…