Tag: De dingen die voorbijgaan

  • Recensie De dingen die voorbijgaan – TA / Toneelhuis

    Recensie De dingen die voorbijgaan – TA / Toneelhuis

    Lot heeft niet zoveel met oude mensen. Wegkwijnende wezens zijn het in een te grote jas, zegt hij. Maar veel eerder nog symboliseren ze voor hem de aftakeling die hem nog te wachten staat. Met als gevolg dat zijn leven niet veel anders voorstelt dan apathisch wachten op de dood. Ook zijn grootmoeder wacht op…