De grootste drogredenen om kunstsubsidies te schrappen

Kijk hier voor Drogredeneringen-pdf

De kogel is door de kerk. Er ligt een regeerakkoord. Daaruit blijkt dat er flink geschrapt wordt op de cultuursubsidies, oplopend tot structureel 200 miljoen euro in 2015. Op nieuwsites lopen de reactieboxjes alweer vol met allerhande  voorspelbare reacties als: Frans Bauer kan het ook zonder subsidie, kunst is alleen voor rijken dus waarom betaal ik er aan mee en andere onzin. Zulke  opmerkingen noch de aangekondigde bezuinigingen zijn gebaseerd op cijfermatige onderbouwing of op kennis van de sector. Natuurlijk moeten we discussiëren over het waarom van kunstsubsidies, maar dan wel graag op basis van feiten, in plaats van via de onderbuik, makkelijke oneliners of symboolpolitiek. Daarom: de zes grootste drogredenen op een rij en waarom ze onzin zijn.

Als we 18 miljard moeten bezuinigen, mag kunst en cultuur niet buiten schot blijven.

In principe is dat een terechte opmerking. Als er heroverwegingen nodig zijn, dan moeten alle opties open blijven. Maar dat moet je dan wel even in perspectief zien. De optie van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is door de onderhandelende partijen alweer bij het grofvuil gezet, terwijl die bezuinigingspost minstens 11 miljard op zou leveren.
In tegenstelling tot dat enorme bedrag geeft de Rijksoverheid per jaar 938 miljoen aan cultuur uit in de brede zin van het woord. Dat is ongeveer €60,- per Nederlander per jaar en nog geen procent van de totale uitgaven van de Rijksoverheid. Dat zet nou niet echt zoden aan de dijk. Zeker niet als de uitgaven voor erfgoed en musea volgens de PVV buiten schot moeten blijven. Daar gaat namelijk ruim 300 miljoen van die 900 naar toe. Zo blijft er dus nog maar 600 miljoen over om te bezuinigen. Dan is de 18 miljard nog ver weg.
Dan hebben we het nog niet over de gemeentes gehad, die via het zogenaamde Gemeentefonds geld krijgen van de rijksoverheid. Daar betalen zij onder andere 1 miljard aan cultuursubsidies mee. Daar zitten toneelgezelschappen tussen, maar het meeste geld (65 %, dus 650 miljoen) gaat naar de bibliotheek en de amateurkunsten (denk aan de muziekschool). Volgens de PVV mogen we niet aan de bibliotheken komen, het CDA heeft zich altijd een warm voorstander van amateurkunst beschouwd. Dat schiet dus ook niet op.
Zeker als je bedenkt dat er met het afschaffen van een complete sector ook nog kosten zijn gemoeid. Het afschaffen van de subsidies levert de staatskas niet meteen 600 miljoen op.
Ten eerste levert de culturele sector in de brede zin gewoon geld op.  Volgens schattingen levert de creatieve industrie de Nederlandse samenleving 16,9 miljard euro op. Die inkomsten raak je voor een deel (niet de hele industrie is gesubsidieerd) kwijt. Ook op andere manieren verliest de overheid inkomsten. Uit onderzoek blijkt dat steden aantrekkelijker worden voor hoogopgeleide inwoners en bedrijven om zich te vestigen als ze een hoogwaardig cultureel aanbod hebben. Ook de plaatselijke horeca heeft baat bij de theater- of popmuziekbezoekers.
Maar ook op andere manieren kost het afschaffen van een complete sector geld. Er raken mensen werkeloos die een uitkering nodig hebben en gebouwen komen leeg te staan. Bedrijven die decors bouwen, flyers ontwerpen, lichtinstallaties verkopen om zo wat te noemen raken opdrachten kwijt.
Natuurlijk vallen er bij elke bezuiniging slachtoffers, maar de balans tussen opbrengsten en kosten zijn als het de kunsten aangaat buiten alle proportie. Door alle subsidies af te schaffen win je een relatief klein bedrag, maar levert het tegelijkertijd allerlei kosten en negatieve bijeffecten op. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kwaliteit van het culturele aanbod.

(bronnen: www.rijksbegroting.nl, www.rtlnieuws.nl, www.waaromcultuur.nl)

600 miljoen vind ik nog steeds veel geld. Daar kan heus wel wat af.

Zoals gezegd kun je er best over nadenken of je niet wat gezelschappen of instellingen minder zou willen hebben. Maar heel veel levert dat niet op. Zeker omdat dat geld over tientallen instellingen wordt verdeeld die met relatief weinig geld veel werk verzetten. Zoals Berenschot onlangs aantoonde, hebben culturele instellingen nauwelijks vet op de botten. Door het gebrek aan middelen moeten ze nu vaak al hun uiterste best doen om met het huidige budget hun wettelijke taken te verrichten. Vrijwel al het personeel binnen de kunstensector is hoger opgeleid, maar werkt ver onder het salarisniveau dat daar bij hoort. Zo verdient een artistiek leider van een gezelschap volgens de CAO Theater per jaar ongeveer € 56.400,-. Daar komt een corporatiedirecteur of een hoge ambtenaar zijn bed niet voor uit. Een topactrice als Halina Reijn verdient rond de € 42.000,-. De rest van het personeel zit daar nog ver onder. Overigens moeten theatergezelschappen die geld krijgen van de overheid zich houden aan de (relatief dure) CAO Theater. Het personeel bij sommige theaterproducenten in de vrije markt verdient nog minder, zeker het technisch personeel.
Als je dus, zoals de VVD wil, de helft van het geld kort, kunnen instellingen niet meer dat doen waarvoor ze betaald worden (namelijk hoogwaardige kunst produceren) of vallen ze simpelweg om. Je kan bijvoorbeeld niet in die budgetten schrappen en vervolgens eisen dat ze meer publiek moeten bereiken, zoals die partij voor zich ziet. Instellingen hebben dan simpelweg geen geld meer voor een marketingafdeling.
Om kort te gaan: veel kan er bij individuele instellingen dus niet af, willen zij hun taken goed uit kunnen voeren. Suggereren dat kunstenaars stinkend rijk worden van de belastingcenten is ver bezijden de waarheid.

(bron: CAO Theater, www.kunsten92.nl)

Kunst steelt van de armen en geeft aan de rijken

Deze drogredenering komt vaak terug. Het suggereert ten eerste en ten onrechte dat alleen rijke mensen gebruik maken van culturele instellingen. Loop eens een keer rond in het Rijksmuseum of ga naar de Schouwburg en je ziet dat dat niet waar is. Het is wel zo dat de meeste kunstliefhebbers hoog opgeleid zijn. Maar dat betekent nog niet meteen dat ze ook rijk zijn. Denk aan leraren of verplegend personeel. Dat zijn geen beroepen waarmee je een fortuin verdient. Dat voor lager opgeleiden de drempel naar kunst hoog is, is inderdaad een probleem. Maar die drempel is niet financieel. Een van de redenen om kunst te subsidiëren is immers om het voor iedereen toegankelijk te houden. Niet alleen voor de rijken. De Nederlandse kunst hoort voor en van iedereen te zijn. Dus als je de kunstsubsidies af zou schaffen, dan zou kunst inderdaad alleen nog maar voor rijke mensen zijn. En daar was je, getuige de redenering, nu juist tegen.
Die drempel bij het publiek dat nu nog niet bereikt wordt, slecht je vooral door het (kunst)onderwijs op de basis- en middelbare school te verbeteren en te investeren in een doorgaande culturele leerlijn. Niet door de kunsten dan maar af te schaffen. Overigens maken zowel hoger- als lageropgeleiden gebruik van de bibliotheek, van poppodia en van amateurkunstinstellingen.
Maar stel dat het wel waar zou zijn, dat er alleen rijke mensen van kunst- en cultuurinstellingen gebruik zouden maken (wat dus niet zo is), dan nog blijft bovenstaande een drogredenering. Want rijke mensen betalen ook meer belasting, dus dragen ook meer bij aan de kunstensubsidies dan mensen met een lager inkomen. De ‘Jan met de Pet’, die volgens Wilders aan al die graaiende kunstenaars mee betaalt, is verantwoordelijk voor slechts een vijfde van de Nederlandse belastingafdracht. Ervan uitgaande dat Jan modaal of minder verdient.
Daarbij, bovenstaande drogredenering hoor je nooit als het gaat over de hypotheekrenteaftrek,  waar dat effect nog veel sterker is. Ook mensen met een laag inkomen in een sociale huurwoning betalen mee aan die villa van drie miljoen, hoewel die villa geen enkel algemeen belang dient. Terwijl je van je bijdrage aan kunstsubsidies nog met zijn allen naar de schouwburg kan, zal die villa-eigenaar het minder waarderen als wij gezamenlijk in zijn zwembad zouden komen liggen.

(Bron: Ministerie van Financiën)

Maar kunstinstellingen kunnen best meer geld zelf verdienen.

Dat is waar en daar zijn die instellingen al druk mee bezig. Van alleen maar je handje ophouden bij de overheid is op geen enkele manier sprake. Van instellingen die subsidie krijgen, wordt cultureel ondernemerschap verwacht. Bijna twintig procent van hun inkomsten dienen uit eigen inkomsten te bestaan. Verhogen van de toegangsprijzen is lastig, omdat dan de toegankelijkheid in gevaar komt. En dus zoeken instellingen sponsors en mecenassen en richten ze vriendengroepen op. Theaters en musea verhuren hun zalen voor congressen en bruiloften. Ook worden nieuwe manieren onderzocht om een breder publiek te bereiken. Daarin zijn al hele interessante initiatieven en samenwerkingsverbanden gestart. 85% van de culturele instellingen voldoen al aan de eigen inkomstennorm en vanaf 2013 moet dat 100% zijn. Maar het kost tijd voordat dat wat oplevert en daar kwam de economische crisis nog eens over heen. Fondsen drogen op en bedrijven zijn op dit moment minder geneigd om als sponsor op te treden of om een congres te organiseren. Van instellingen mag heus verwacht worden dat ze ook zelf een deel van hun inkomsten verdienen. Maar om midden in een economische crisis subsidies weg te halen met het argument dat je ook best sponsors moet kunnen vinden, is merkwaardig.
Nog merkwaardiger zijn de voornemens van het nieuwe kabinet – degenen dus die vinden dat instellingen zelf meer geld moeten verdienen – om tegelijkertijd maatregelen te nemen die instellingen daarin tegen te werken. Om het instellingen makkelijker te maken om de omschakeling te maken naar een groter eigen verdienvermogen is een paar jaar geleden de matchingsregeling in het leven geroepen. Voor elk euro die meer verdiend wordt dan van de overheid moet, krijgt de instelling een bonuseuro die weer kan worden geinvesteerd in groter publieksbereik. Die regeling wordt door het nieuwe kabinet afgeschaft.
Nog raadselachtiger is de btw-verhoging die het kabinet in petto heeft. Culturele uitgaven worden nu belast met 6% btw. Dat gaat straks naar 19%, behalve voor circussen en bioscopen. Dus de instellingen die gevraagd worden zelf meer geld uit de markt te halen en daarom minder subsidie krijgen, kunnen een deel van dat zelfverdiende geld meteen weer inleveren bij de overheid.

(Bron: www.rijksbegroting.nl)

Waarom zou ik meebetalen aan iets wat ik niet gebruik?

In Nederland betalen we constant mee aan dingen waarvan we geen gebruik maken. Dat heet het algemeen belang. Als jongere betaal je mee aan de steunkousen en de luiers van bejaarden, als bewust kinderloze aan kinderbijslag, als gereformeerd Christen aan abortussen en als sporthater aan sportsubsidies. Over dat laatste gesproken: ook het betaalde voetbal wordt gesteund met subsidiegeld. Niet alleen de stadions worden vaak door de gemeentes betaald, maar nu blijkt dat de helft van de betaalde clubs in het profvoetbal op omvallen staan, zullen gemeentes waarschijnlijk met miljoenen bijspringen, zoals dat recent ook al een paar keer gebeurde. Als we in 2018 het WK gaan organiseren kost dat de staatskas 1 miljard euro, waarvan maar de vraag is of je dat er ook weer uithaalt. En daar betalen we allemaal aan mee, of je nu van voetbal houdt of niet. Maar uiteindelijk zou iedereen natuurlijk van kunst en cultuur moeten kunnen genieten. Ook de mensen die er tot nu toe nog geen gebruik van maakten en daaraan wel mee betaalden. Dat bereik je, zoals gezegd, vooral door kunstonderwijs op school. Niet door de toegang tot kunst te beperken tot de rijkste Nederlanders.
Toch heeft iedereen profijt van culturele instellingen in zijn stad. Uit onderzoek blijkt dat een kwalitatief cultureel aanbod een stad aantrekkelijker maakt als vestigingsplaats voor bedrijven. (zie ook: Bij bezuinigingen mag kunst niet buiten schot blijven). Ook stijgen de huizenprijzen en trekt het hoger opgeleiden en toeristen aan. Daar profiteren uiteindelijk ook mensen van die niets met kunst hebben. Mensen begrijpen dat prima. Uit onderzoek van KPMG bleek dat 87% van de Amsterdammers trots was op het grote culturele aanbod van de hoofdstad.
Daarnaast leveren culturele activiteiten ook op andere manieren economische spin off. Decors moeten gebouwd, koffie ingeschonken, vrachtautootjes moeten van het ene naar het andere theater rijden of van galerie naar kunstkoper, de ramen moeten gezeemd, de vloer gepoetst enzovoort. Als je kijkt naar de amateurkunsten dan moeten al die schilders een ezel en verf hebben, die danseres een danspakje en spitzen, die pianist een piano en dat koor moet met de bus naar een uitvoering. Amateurkunstenaars geven vaak meer geld uit aan hun hobby dan de overheid er aan subsidie in stopt.
De Nederlandse kunst heeft een hoge kwaliteit die ook in buitenland wordt herkend. Nederlandse culturele instellingen, zoals het Nederlands Danstheater en het Residentieorkest zijn wereldvermaard. Zowel jonge kunstenaars als grotere kunstinstellingen reizen naar het buitenland en verbazen iedereen daar met hun hoogwaardige producten, zoals onlangs Toneelgroep Amsterdam. Dutch Design is nog steeds hot. Dat is goed voor het imago van Nederland en voor onze internationale contacten. De Nederlandse economie draait op het buitenland en kunst en cultuur kunnen daarbij smeermiddelen zijn.

(Bronnen: Atlas Nederlandse Gemeenten, Fonds voor Cultuurparticipatie, www.waaromcultuur.nl)

Maar die zalen zijn toch altijd leeg

Degene die dat roepen hebben blijkbaar nog nooit een theater van binnen gezien. Uit langjarig onderzoek door het SCP blijkt dat sinds de televisie in de Nederlandse huiskamers doordrong, kunstgebruik inderdaad is afgenomen. Maar er zit alweer een tijdje een stijgende lijn in. Naar popmuziek (in Nederland in hoge mate gesubsidieerd) gaan 85 % meer mensen dan in 1983. Theater liet een minder spectaculaire stijging van 11 % zien. In 2005 werden meer dan 16 miljoen theaterkaartjes verkocht. Dan kun je toch niet meer echt spreken van een marginaal verschijnsel. Sterker nog: dat zijn meer mensen dan er per jaar naar een voetbalwedstrijd gaan kijken. In 2008-2009 gingen er 7,2 miljoen fans naar ere- en eerste divisie wedstrijden kijken. In die 16 miljoen toegangskaarten zijn ook de commerciële voorstellingen meegenomen. Wat veel mensen echter niet weten is dat ook niet-gesubsidieerde theaterproducenten via een omweg subsidie krijgen. De meeste van die voorstellingen spelen in theaters die door de gemeente worden gesubsidieerd. Dat theater koopt, met gemeenschapsgeld, de productie van Joop van den Ende in en probeert dat met de kaartverkoop terug te verdienen. Maar als de zaal niet vol zit, draait de gemeente op voor het verlies. Bovendien wordt degene die je kaartje scheurt, je koffie inschenkt en het decor in het theater opbouwt vaak met belastinggeld betaald. Als gemeentes de theaters niet meer subsidiëren, zullen ook cabaretiers en reizende musicalproducties op veel plaatsen niet meer te zien zijn. Of zal een kaartje een veelvoud kosten van wat het nu kost. De prijzen van kaartjes voor cabaretiers (ook de hele populaire) zijn relatief goedkoop dankzij subsidie.  Overigens wordt ook ‘moeilijker’  theater op veel plekken prima bezocht. Populair zijn theaterfestivals als Oerol of De Parade. De voorstellingen die daar te zien zijn, zijn vrijwel altijd allemaal uitverkocht. Toch zouden die zonder subsidie niet meer te zien zijn.
Uit de meest recente cijfers van de branchevereniging voor schouwburgen, blijkt dat vorig jaar de bezoekcijfers door de crisis behoorlijk zijn teruggelopen. Opvallend is dat die terugval vooral te vinden is bij de (duurdere) musicals. En dus niet bij die ‘elite-kunst’, die Wilders cum suis met de aangekondigde maatregelen op de korrel nemen. Die hebben een trouw publiek dat ook gaan als de tijden financieel wat moeilijker zijn.

(Bronnen: SCP, CBSwww.voetbalprimeur.nl)

Luister en kijk hier naar een debatje op Radio 1 over dit artikel.


Posted

in

by

Comments

106 responses to “De grootste drogredenen om kunstsubsidies te schrappen”

 1. XYZ Avatar
  XYZ

  (De links naar http://www.waaromkunst.nl in het stukje moeten waarschijnlijk naar waaromcultuur.nl zijn – http://www.waaromcultuur.nl/)

 2. Robbert Avatar
  Robbert

  Dat klopt. Is inmiddels aangepast.

 3. anneke Avatar
  anneke

  Dag,

  Wanneer je de eerste zou aanpassen/verwijderen zou ik dit graag aan al mijn connecties doorsturen…

 4. bianca Avatar

  Goed artikel! Dankjewel.

 5. Peter Avatar
  Peter

  Bruin 1???????? Beste Robbert, ga eerst eens geschiedenisboeken lezen voordat je je laat meeslepen om deze term te gebruiken. Eikel!

 6. Robbert Avatar
  Robbert

  Bruin is de mengkleur van de formerende partijen. Veel meer bedoelde ik er niet mee. Dat het bepaalde associaties oproept, is jammer. Om dat het verdere inhoudelijke discussie in de weg lijkt te staan, pas ik de term volgaarne aan. En hoop dan op vooral een inhoudelijk gesprek.

 7. Robbert Avatar
  Robbert

  Inmiddels aangepast.

 8. gph Avatar
  gph

  pvc 1, inderdaad beter dan bruin 1. maar beide goed gevonden!

 9. Wim Avatar

  Zeer goed samengevat. Een duidelijk verhaal. Hopelijk ontwaakt Nederland nog op tijd.
  Bovendien is de noodzaak zo drastisch te bezuinigingen in de zwakke kunst sector uit de lucht gegrepen en wordt het subsidieren van de bezittende klasse niet aangepakt –>” De optie van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is door de onderhandelende partijen alweer bij het grofvuil gezet, terwijl die bezuinigingspost 20 miljard op zou leveren.” in de bezuinigingsplannen buiten beschouwing gelaten, Blijkbaar is het makkelijker bottom-up te bezuinigen dan top-down.

 10. Suzanne Avatar
  Suzanne

  Dit artikel is de spijker op zijn kop!

 11. Riezenkamp Avatar
  Riezenkamp

  Voortreffelijk de zaken op een rijtje gezet !

 12. Daniël Bouw Avatar

  Dank voor dit heldere betoog. De allereerste keer dat ik de legitimering van kunst en cultuur zo helder en treffend verwoord zie. Hulde en dank…!

 13. André Avatar
  André

  @ Robbert; heel goed artikel!

  @ Peter; prima als je ergens niet mee eens bent en dat duidelijk wil maken, maar waarom eindigen met een scheldwoord?

 14. Agnes Zaal Avatar
  Agnes Zaal

  Dankjewel. Echt een prima artikel!

 15. gerard jongerius Avatar
  gerard jongerius

  Prima artikel dat leest als ‘n brief aan de informateur en de onderhandelaars. Het zou zeker aan de onderhandelingstafel thuishoren.

  Nog een kleine aanvulling over sponsoring/fondsenwerving.Van alle sponsoruitgaven (bedrijfsleven) ging in 2009 8 % – € 80 miljoen – naar kunst & cultuur. Van alle giften/donaties (particulieren) ging in 2009 ook 8% – 352 miljoen – naar kunst & cultuur. Een percentage dat de laatse jaren nauwelijks gewijzigd is. Dat valt zeker niet te verwachten in de komende periode, waarin ook zorg, onderwijs, natuur, etc, een steeds zwaarder financieel beroep zullen gaan doen op bedrijfsleven en particulieren.

 16. PvC Avatar
  PvC

  Ik ben helemaal niet blij met de aanduiding PVC1 voor dit kabinet.

 17. Wouter Avatar
  Wouter

  Idd mooi artikel. Het laat echter óók meteen de zwakte van nuance zien. Een stoere oneliner wordt door velen opgepikt en gewaardeerd. Een trager, uitgebreider, onderbouwd en genuanceerd betoog is een Linkse hobby.
  Ik weet niet hoe een boodschap beter gebracht kan worden, terwijl de nuance behouden blijft. Wist ik het maar.

 18. anneke Avatar
  anneke

  Dankjewel voor de aanpassing!
  Mag het, met link naar dit blog uiteraard, rondgestrooid worden?

  Groetjes,
  Anneke

 19. Robbert Avatar
  Robbert

  @Anneke: Graag gedaan. Wat betreft dat uitstrooien: dat is precies de bedoeling

 20. hans croiset Avatar
  hans croiset

  erg goed verhaal, zou ieder kunstenaar moeten lezen om gewapend te zijn bij interviews, waar meestal te zwakke argumenten worden aangehaald.
  Klopt het aantal verkochte kaartjes werkelijk, zitten daar niet ook de niet-gesubsidieerde musicalkaartjes bij? Het enige wat ik mis is een inhoudelijk credo over de overdrachtelijke waarde van de kunst voor een samenleving, hoe een samenleving vriendelijker kan worden door kunstervaring, etc etc

 21. Edwin Avatar

  Dank je wel voor dit betoog. Het probleem echter met populisme is dat gelijk hebben er niet toe doet. Wie het hardste schreeuwt wint (zoals gebleken is in de laatste verkiezingen.)
  “Het geld is op vanwege subsidies aan kunst, ontwikkelingshulp en het assimileren van buitenlanders. Dat is allemaal water naar de zee dragen (gebruik veel bijvoegelijke naamwoorden met negatieve klank) en dus gaan we daar op korten. Dan is Nederland binnen de kortse keren veilig en rijk. Simpel toch!”
  Daar kan geen redelijkheid tegenop, zoals blijkt.

  Goede sprekers moeten bovenstaand betoog van Robberts beginnen te roepen met veel negatief klinkende bijvoegelijke naamwoorden en woorden als “Rechtse Kerk”, rechtse hobbies als het subsidieren van hypotheken en het subsidieren van bankbazen (is dat niet hetzelfde?). Wees niet bang flink te overdrijven, maar vermijdt woorden die verwijzen naar enge geschiedenis. Raak ze in het heden, want daar is het waar ze de boel kapot maken.

 22. Teunkie Avatar
  Teunkie

  Goed artikel Robbert, maar ik wil natuurlijk wel betaald worden voor je gebruik van mijn term PVC1. De factuur is op de bus (ik moet toch iets doen, nu die bezuinigingen er aan komen).

 23. Musicus Avatar
  Musicus

  Hoi, hoewel ik zelf musicus ben en dus duidelijk tegen de bezuinigingen, wil ik je helpen door advocaat van de duivel te spelen.

  1. “In tegenstelling tot dat enorme bedrag geeft de Rijksoverheid per jaar 938 miljoen aan cultuur uit in de brede zin van het woord. Dat is ongeveer €60,- per Nederlander per jaar en nog geen procent van de totale uitgaven van de Rijksoverheid. Dat zet nou niet echt zoden aan de dijk.”
  Het is relatief niet veel, maar samen met andere bezuinigingen kom je wel degelijk een heel eind.

  2. “Ten eerste levert de culturele sector in de brede zin gewoon geld op. Volgens schattingen levert de creatieve industrie de Nederlandse samenleving 16,9 miljard euro op.”
  Dit is eigenlijk zelf gedeeltelijk een drogredenering: wordt het geld door de consument niet aan cultuur of aan horeca besteed, dan wordt het wel aan iets anders gespendeerd. Lokaal levert het economisch gezien natuurlijk wel wat op, maar dat pleit ervoor dat de gemeenten meer uittrekken voor kunst en cultuur, niet het rijk (en om deze subsidies gaat het). Tenzij je het hebt over toerisme uit het buitenland, maar daar kunnen bijna alleen nationale instellingen als het Concertgebouworkest en het Rijksmuseum op bogen. Dat (internationale) bedrijven eerder geneigd zijn te investeren in cultuurrijke steden volg ik wel.

  Maar goed, verder prima denk ik, misschien nog een conclusie toevoegen?

 24. henk bruinsma Avatar
  henk bruinsma

  Af en toe lijkt me dat je lichtelijk creatief met cijfers omspringt. Je hebt het over 16 miljoen verkochte theaterkaartjes. Mijn vermoeden is dat dit grotendeels kaartjes betreffen voor mega-musicals van vd Ende & consorten. Deze worden niet gesubsidieerd en kunnen dus niet meetellen in een betoog over het belang van kunstsubsidie, lijkt me.

 25. Erik Avatar
  Erik

  Eindelijk een helder verhaal.
  Goed gedaan!

 26. Nick Avatar
  Nick

  Goed artikel, valt weinig meer aan toe te voegen.

  Hoop dat alles goedkomt

 27. Robbert Avatar
  Robbert

  @Hans @Henk Het klopt dat er bij die 16 miljoen theaterkaartjes ook de commerciële producties zijn meegenomen. Maar ook die zijn, via een omweg, gesubsidieerd. Schouwburgen worden vrijwel altijd gesubsidieerd door een gemeente, die de commerciele producties inkoopt. Als de zaal niet vol zit, draait de schouwburg (en dus de belastingbetaler) op voor dat verlies. Degene die in die schouwburg de koffie inschenkt of de lampen inhangt voor die cabaretiers is dus vrijwel altijd gesubsidieerd.

 28. Robbert Avatar
  Robbert

  @Musicus ad 1: Niet als het je aan de andere kant veel geld kost. Wat ik probeer aan te geven is dat de bezuinigingen disproportioneel zijn. 200 miljoen is niets op 18 miljard, maar er valt wel een complete sector om, zonder dat daar goede argumenten voor zijn.
  ad 2: Die 16,9 miljard gaat over de creatieve industrie, niet over de horeca. Dan heb je het over grafisch ontwerpers, reclamemakers, decorbouwers e.d. Die zijn voor een deel afhankelijk van kunstsubsidies en deels niet. Maar die subsidies helpen veel mogelijk te maken. De Nederlandse popmuziek is juist door subsidies zo levendig. Anouk, Ilse de Lange, Mooke of Direct houden nu hun eigen broek op, maar waren er nooit gekomen zonder gesubsidieerde popzalen of amateurkunst. Natuurlijk betalen gaat hier ook over gemeentegeld, maar gemeentes bezuinigen op dit moment ook op cultuur, omdat het geld dat van het Rijk krijgen komende jaren heel veel minder wordt. Als zowel Rijk als Gemeentes gaan korten, dan blijft er helemaal niets over.
  Tot slot hoop ik dat iedereen zijn eigen conclusies trekt, ik wilde alleen de feiten op een rijtje zetten.

 29. Eva Avatar
  Eva

  Dank voor deze duidelijke uiteenzetting, I’ll spread the word, zowel naar linkse als naar rechtse vrinden 🙂

 30. Raymond Avatar
  Raymond

  Kunst en Cultuur is nodig voor een gezonde maatschappij, het is een vorm van ontspanning. de subsidies hier op terug dringen kan leiden tot een minder sociale maatschappij en meer zieken.

 31. Matthijs Avatar
  Matthijs

  Ben heel blij met dit artikel! Als er nog een oneliner nodig is:

  Die 200 miljoen die bezuinigd gaat worden gaat echt niet naar de gemiddelde PVV stemmer, maar naar “rechtse hobby’s” zoals villasubsidies (hypotheekrenteaftrek), JSF of kostenoverschrijding van infrastructuurprojecten! (Of vul maar in, er zijn er nog veel meer)

 32. Rob Goorhuis Avatar

  Een uitstekend betoog. Maar wie houdt de doordenderende, kortzichtige Nederlandse politici tegen? Zegt het voort!

 33. Bente Avatar

  Ik vind dat je de argumenten helder op een rijtje zet en ze goed onderbouwt. Zelfreflectie binnen de sector wordt noodzakelijk in deze tijden. Dit artikel stimuleert me ook weer om zelf harder te werken aan de basis waar het is misgegaan en waar we nu de uitvloeiselen van ondervinden; het kunst- en cultuuronderwijs. (Ja inderdaad, vooral aan “laag opgeleiden”).
  Groet Bente

 34. Talitha Avatar
  Talitha

  Beste Robbert,

  Dank voor je artikel. Ik was al op zoek naar argumenten om het bezuinigingsplan serieus tegen te kunnen spreken. Je hebt een aantal goede punten genoemd.

  Ik mis alleen de cijfers van recente onderzoeken (ik weet helaas ook niet waar die te vinden, ik las het in de krant) dat kinderen die op de lagere school muziekonderwijs krijgen, minder in aanraking met de politie komen en hogere opleidingen gaan volgen. In Amsterdam loopt er een geweldig project door het MZO in de Bijlmer. http://www.muziekcentrumzuidoost.nl

  Daarnaast is het ook zo dat de hoogste criminaliteits- en drugsgebruikerscijfers voorkomen onder lager opgeleiden. We kunnen de redenering dus ook omdraaien: de hoogopgeleide, linkse elite (wat iets heel anders is dan rijke elite!!!) betaalt heel veel belastinggeld voor politie en justitie terwijl dit bevolkingssegment in geringe mate verantwoordelijk is voor de criminaliteit. Hoezo meer blauw op straat? Laten we bezuinigen op het politie-apparaat door meer kunst op scholen te brengen! En om kunst op scholen te brengen, heb je een levendige professionele kunstsector nodig en mensen die voldoende gekwalificeerd zijn om onderwijs te geven.

  Ook de integratie kan worden bevorderd door kunstonderwijs op scholen. Als kinderen deelnemen aan verenigingsleven, worden ze veel sneller en beter door een maatschappij opgenomen, dat is bekend. Waar je bij sporten altijd nog een rivaliteitselement hebt wat agressie kan oproepen, heb je bij spelen in een band, orkest of toneelgroep alleen maar een gezamenlijk en verbindend belang, namelijk een goede uitvoering. Die dan hopelijk door alle ouders wordt bezocht (ouderparticipatie=meer integratie).

  Dan nog een paar kleine dingen over je artikel: er staan enkele schrijffouten in, daarmee boet het aan kracht in. Denk je dat het mogelijk is om een kortere versie te schrijven, die echt als pamflet dienst kan doen? Met daarin de krachtigste argumenten, harde cijfers, waarmee je zelfs fervente PVV- en VVD-stemmers zou kunnen overtuigen.

  Dank!

 35. Harry Avatar
  Harry

  Prima stuk, maar helaas is het gebruik van intelligentie vereist om het te kunnen begrijpen. Aangezien de onderbuik het enige instrument is van de beleidsmakers ben ik bang dat de boodschap daar niet zal aankomen.

  Ik vond Bruin 1 een goede vondst – if it quacks like a duck…

 36. Elle Attaque Avatar

  Kijk op http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/legitimering/opinie.html en lees het artikel van Gerard Marlet. Daarin staat veel belangwekkends.
  Lees vervolgens ook zijn boekje “de aantrekkelijke stad”.

  Wanneer onze bestuurders voorts op de aangekondigde wijze doorgaan en goed onderbouwde argumenten naast zich neerleggen, werken zij niet verstandig en met visie, maar zijn slechts bezig met symptoombestrijding, uit angst voor het oprukkend populisme en verlies van aanhang/stemmers. Daarmee roepen ze op wat ze feitelijk zelf zeggen te willen bestrijden. Penny wise, pound foolish!
  Heren politici; bezint eer ge überhaupt begint!!

 37. cor Avatar

  Ik vind het een goed stuk . Maar zo als gewoonlijk word je af gerekend op taal fouten . Als de mensen hier doorheen konden kijken zonder gelijk te gaan schelden zou alles al een stuk beter gaan .De meesten hebben we hersens maar gebruiken ze niet . Net als deze en de komende regering denk alleen maar aan zakkenvullen . Van vakantie terug komen op kosten van de burgers getuigt niet van realiteit. Dit zal straks alleen maar erger worden . Blijf gerust je mening schrijven misschien worden ze ooit eens wakker en hopelijk is het dan niet te laat . Laat zien wie je bent en niet wat je ben .

 38. Whitesok Avatar
  Whitesok

  Als we nu allemaal eens uitgaan van het Genoeg is Genoeg principe. Zou alles er anders uit zien.

 39. Jana Avatar

  Prachtig artikel.
  Misschien een goede toevoeging aan het debat op:
  http://www.geencommentaar.nl/2010/09/20/culturele-kaalslag-of-sociale-rechtvaardigheid/

  Ik wil je niet ongevraagd citeren, dus misschien kun je even doorlinken naar hier?

 40. Rob Alberts Avatar

  Normen en waarden van een cultuur worden juist in Kunst en Kultuur getoond en ontwikkeld.
  Bezuinigen op Kunst en Kultuur lijkt daarmee voor mij bezuinigen op normen en waarden.
  PVC1 lijkt mij vooral vervuilend en fabrieksmatig.
  Het ware gezicht van ons demissonaire kabinet is voor mij hiermee ook vervuilend en fabrieksmatig.
  Visionair en innovatief beleid is volgens mij nu gewenst.
  Snel nieuwe verkiezingen ???
  Vriendelijke groet uit Amsterdam-ZuidOost

 41. Michael Avatar

  Het is een goed stuk. De juistheid van veel cijfers kan ik niet beoordelen maar het zou zeker de helft korter moeten om niet direct door de dames en heren politici terzijde geschoven te worden. Ook is een conclusie noodzakelijk. Die wordt altijd als eerste gelezen door docu-tijgers.

 42. Koos Avatar
  Koos

  Goed artikel. Maar…… als die bezuinigingen van de baan zijn wil ik graag eens een net zo interessant onderzoek naar ‘het subsidiegeld dat aan de kerfstok blijft hangen’…. Intendanten, instituten, vrede van utrecht, weet ik niet wat voor via-via wegen er bedacht worden om ‘het publiek’ de juiste kwaliteitsimpuls te geven….Daarbij wordt te vaak loyaal vanuit het ons-kent-ons principe het al weinige geld onzuiver verdeeld. Ik zeg: bull tegen al die tussenpersonen! De macht, maar ook de onmacht moet terug naar de maker….
  Verders blijft het van de zotte dat Nederland het vertikt om zich te houden aan de gentlemens agreement om minimaal 1 procent (van het Bruto Nationaal Product)uit te geven aan Cultuur. Naar ik begrijp is dat 0,59 procent waarbij zelf nog bibliotheken mogen meeliften. Tijd dat de vakbonden (FNV-Kiem)en weet ik niet wie zich eens echt kwaad gaat maken om die 0,4 procent erbij te scoren….

  Tot die tijd heb je echter mijn steun!

  x Koos
  Ik ondersteun deze actie maar

 43. Gijs Avatar
  Gijs

  Cultuursubsidies
  Als enthousiaste bezoeker van het theater en theaterfestivals, weet ik dat het heerlijk is om in mijn spaarzame vrije tijd culturele uitstapjes te maken. Maar kan iemand mij uitleggen waarom we subsidies geven aan de zogenaamde hoge cultuur zoals ballet, opera en toneel, maar niet of nauwelijks voor de lage cultuur, zoals concerten van Frans Bouwer en Madonna?
  Als toemalig Amsterdams gemeenteraadlid en woordvoerder cultuur werd ik geconfronteerd met dit dilemma. In Amsterdam wordt jaarlijks voor € 100 miljoen aan cultuursubsidies verstrekt aan in totaal 240 groepen, theaters en instellingen. Dit is ongeveer 2% van de totale begroting (€ 5,2 mrd) van de gemeente Amsterdam. Het argument daarbij luidt: “doordat we deze cultuur subsidiëren kunnen ook mensen die het niet zo breed hebben naar deze culturele uitingen….”. Dit is een redenering van mensen in de gemeenteraad (die meestal zelf in deze sector hebben gewerkt) en mensen uit de cultuursector zelf. Maar waarom je dan èlke stoel moet subsidiëren, en niet alleen de mensen die het nodig hebben, is mij nooit helemaal duidelijk geworden.
  Ik heb als raadslid van Amsterdam wel eens uitgerekend dat wanneer het Nationaal Ballet in de het Muziektheater van de Amsterdamse Stopera optreed er door de gemeente Amsterdam (dus nog los van landelijke en provinciale subsidies) € 105,- subsidie per kaartje wordt gegeven. Deze kaartjes worden verkocht voor € 16,- ; € 24,- ; € 32,- en € 39,- per stuk. En het is nooit uitverkocht! Toch ken ik heel weinig bijstandsmoeders die voor 16 euro een kaartje voor het Nationaal Ballet kopen. Daar zitten vooral mensen die meer voor dat balletkaartje kunnen neertellen.
  Ga ik naar een concert van Madonna in de Arena, dan zie ik mensen om me heen die het niet allemaal zo breed hebben, maar die wel naar een popconcert gaan dat 3 à 4 keer zo duur is als een balletvoorstelling. Dat is vreemd: je geeft subsidie om ervoor te zorgen dat mensen uit alle lagen van de bevolking van onze cultuur kunnen genieten, maar daar wordt vooral gebruik van gemaakt door mensen die het niet nodig hebben!
  Wat mij verder opviel als gemeenteraadslid,was dat theaters en theatergroepen meer tijd besteedden aan het binnenhengelen van subsidies dan van het binnenhengelen van publiek, donateurs en sponsors.
  Kortom de vraag is, of we in tijden van crisis en bezuinigen nog wel hobby’s van (rijke) volwassenen moeten subsidiëren.

 44. Anja Boorsma Avatar
  Anja Boorsma

  Goed artikel Robbert, en leuk om je naam weer eens tegen te komen! Groetjes van een vroegere studiegenoot..

 45. Robbert Avatar
  Robbert

  @Gijs Ik heb het in het in het artikel expres niet over de legitimatie van subsidies willen hebben. Ik wilde alleen cijfermatige feiten plaatsen bij de drogredeneringen die gebruikt worden om die legitimatie ter discussie te stellen. Dan toch even dit: de meeste van je vragen worden in het artikel al beantwoord. Kunst is van iedereen, niet alleen van de rijkste Nederlanders. Dat toch vooral hoogopgeleiden (ik ken overigens wel mensen in de bijstand die naar opera en naar toneel gaan) is een probleem dat je met onderwijs oplost en niet met het afschaffen van subsidie. Zonder verder in een hoge kunst/lage kunst discussie te willen duiken; Madonna hoeft geen subsidie, omdat zij uit de markt genoeg inkomsten haalt. Dat komt onder andere, omdat zij een groter taalgebied bedient dan alleen Nederland. Er zijn kunstvormen die zo duur zijn, dat zelfs als ze elke avond vol zouden zitten geen winst zouden draaien. Dat is niet omdat de instellingen een slechte bedrijfsvoering hebben, dat is omdat een orkest nu eenmaal zoveel muzikanten nodig heeft, of omdat het, anders dan film, duur is om elke avond live acteurs op het podium te hebben staan. Die kunstvormen zijn echter wel waardevol, zoals je als theaterbezoeker zelf weet.

 46. Elien Avatar

  Hey Robbert,

  Leuk om te zien hoe je ons geanimeerde lunch bij PS Theater handen en voeten hebt gegeven. Goed beargumenteerd en helder verwoord.

  Groetjes,
  Elien

  PS. Bij de alinea over Maar Kunstinstellingen kunnen best… viel mij nog een klein schoonheidsfoutje op: ‘met het argumenten’.

 47. Moon Avatar
  Moon

  Welkome bijdrage, Robbert. Als we alle artikelen als deze op een hoop gooien, hebben we echt alle argumenten te pakken en kunnen we een krachtige samenvatting maken voor in de krant van indommelend Nederland.
  Met Croiset ben ik het eens dat er wel een passage bij mag (moet!) over wat kunst daadwerkelijk betekent voor een samenleving. Of moet alles in getallen en bedragen zijn uit te drukken?
  Ik verheug me, paradoxaal genoeg, wel op de kunst die deze bedreiging van onze welvarende democratie gaat opleveren. En op de heropwerping van cruciale barricades. Stop de culturele kaalslag!

 48. Robbert Avatar
  Robbert

  @Moon: Dank voor het compliment. Ik ben expres de discussie uit de weg gegaan wat kunst betekent voor de samenleving. Die kun je namelijk niet meten en dan wordt de discussie meteen politiek en daarmee verzwak je het artikel. Ik wilde graag een artikel met argumenten die geheel uit het politieke waren weggetrokken en die slechts gebaseerd waren op cijfers. Je moet immers de feiten op een rijtje hebben, voordat je een politieke discussie begint. En die moet de sector zelf voeren. Wat niet wil zeggen dat ik er niets van vind, natuurlijk.

 49. Bert Janmaat Avatar

  een overtuigende uiteenzetting, hulde.

 50. Hjarald Agnes / oprichter AmbassadeVanCreativiteit (.nl) Avatar

  Als organisatie die twee jaar geleden op – notabene – prinsjesdag in Den Haag ontstaan is om een hub voor toegepaste en autonome creatieven te bieden onderstrepen we de zin om kritisch mee te denken en collectief te reageren op zaken waar wij (in)direct bij betrokken zijn.
  Robbert van Heuven draagt er middels deze mooie blog met – onderbouwde / bron vermelde – drogredenen aan bij om onze visie te verbreden en wij zullen er eveneens aan bijdragen om het onder de aandacht van onze achterban en media te krijgen.

  Hjarald Agnes / oprichter Ambassade van Creativiteit (.nl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.