Tag: De meester en Margarita

  • Verdwalen in het heden – essay voor TM over uitholling

    Verdwalen in het heden – essay voor TM over uitholling

    We weten steeds meer van ons verleden, noch van onze samenleving, noch van het theater – met als resultaat een ‘theater van het eeuwige nu’. Daarin is het makkelijk verdwalen, betoogt Robbert van Heuven. En niet alleen dat: we ontwikkelen ons ook niet meer. De bewust rommelige esthetiek en de brutale deconstructie leken rechtstreeks uit…